Catalan

TÈCNIC DEPT. APROVISIONAMENT, COMPRES I LOGÍSTICA

Undefined

Ubicació: Manresa

Important empresa del sector serveis necessita incorporar al seu Dept. d’aprovisionaments i compres a un tècnic per a gestionar les comandes, els enviaments i les possibles incidències, així com també les possibles devolucions. 

FUNCIONS:

ENGINYER/A MECÀNIC JUNIOR

Undefined

Ubicació: Bages

Empresa industrial important en el seu sector està en recerca d'un Enginyer/a Mecànic Junior que s'interessi per un projecte estable i amb projecció professional, ubicat molt proper a la ciutat de Manresa. 

ADMINISTRATIU/IVA COMPTABILITAT (5 hores matins)

Undefined

Ubicació: Manresa

Empresa del sector serveis ubicada al centre de Manresa necessita incorporar una persona per realitzar tasques de COMPTABILITAT en horari de matins (de 9 a 14:00h de dilluns a divendres). La duració del contracte inicialment seria fins a finals d'agost ja que es tracta d'una substitució.  

D'entre les principals funcions :

KEY ACCOUNT MANAGER

Undefined

Ubicación: Bages

Empresa multinacional del sector automotriz, con planta de producción en el Bages, necesita incorporar a un/a Key Account Manager para desarrollar la venta de sus productos y servicios en distintas zonas internacionales.

MISIÓN: Alcanzar los objetivos tanto a nivel de negocio como estratégico, definidos globalmente para el equipo KAM, así como los resultados y objetivos definidos para cada proyecto particular.

DIRECTOR/A DE MARQUETING

Undefined

Ubicació: Manresa

Empresa de serveis amb forta presència a nivell nacional i internacional necessita incorporar a un/a Director/a de Màrqueting per definir, dirigir, implementar i executar l’estratègia de màrqueting i comunicació de la companyia.

Principals funcions:

ANÀLISI: 

INGENIERO/A DE PROCESOS (QUÍMICO/A)

Undefined

Ubicación: Bages

Importante empresa industrial referente en la comarca del Bages necesita incorporar a un/a Ingeniero/a de Procesos. 

Misión: Colaborar en el desarrollo tecnológico de planta, con el fin de optimizar los procesos de producción y mejorar la calidad de la planta.

Funciones y Responsabilidades:

ENGINYER/A DE PROCESSOS (OPERATIONAL EXCELLENCE)

Undefined

Ubicació: Bages

Important Empresa industrial multinacional de la zona de Manresa, precisa incorporar al Departament d' Operational Excellence un/a Enginyer/a de Processos. La seva missió serà la d'implementar el model d'Excel·lència Operacional dissenyat a l'Empresa pel compliment dels objectius estratègics, així com supervisar i promoure l'ús de les eines de millora contínua.

En general les seves funcions i responsabilitats seran :

Pages