TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/IVA COMPTABLE

Undefined

Ubicació: Manresa

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL:

Gestió comptable d'una línia de negoci, així com l’assessorament sobre el funcionament de la gestió financera a usuaris d'aquesta unitat.

FUNCIONS

-Realització dels assentaments comptables: revisió dels majors i sol·licitud de dades pendents

-Identificació comptable de totes les factures introduïdes

-Gestió de tresoreria: conciliació bancs i caixa en el cas de que tingui efectiu

-Elaboració dels informes financers periòdic i tancaments anuals

-Control i arxiu dels contractes legals i documentació fiscal

-Compliment dels aspectes legals i fiscals: revisió factures incorrectes i assessorament als clients

-Realització de balanços i comptes de resultats. Realització informes mensuals per a la seva presentació i al tancament anual d’empresa

-Donar d’alta en el sistema informàtic els diferents centres i nous proveïdors

-Preparació impostos trimestrals i anuals per a la seva revisió i presentació

-Assessorament sobre el funcionament de la gestió financera als clients assignats

-Puntualment realitzar pagaments de nòmines. 

- Assegurar el correcta funcionament de l’aplicació informàtica i amb corresponent introducció dades (proveïdors o clients) (Programa MURANO)

- Quadre amortització.

- Organització i gestió de la documentació per a la seva comptabilització

- Arxiu documental dels impostos i documentació fiscal, comptable i financera de les franquícies.

 

Pensem amb un/a candidat/a amb CFGS Administració o Grau en ADE o similar, amb nocions d'anglès, i un bon domini del paquet office. Salari a negociar segons experiència i coneixements. Lloc de treball estable en empresa consolidada en el mercat.