ADMINISTRADOR/A TIC

Undefined

Ubicació: Manresa

Important empresa de serveis necessita incorporar en el seu Departament de Serveis Corporatius / TIC, a un/a Administrador/a TIC.

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Reportant al Responsable de Department TIC la seva missió serà la de gestionar les peticions internes i donar suport en gestió dels diferents projectes que es liderin des del departament. 

FUNCIONS

-Gestió del dia a dia de peticions internes (no farà helpdesk bàsic ja que està externalitzat) 

-Coordinar les incidències amb els usuaris i proveïdors

-Canalització i seguiment de les peticions de millora, canvis a l’ERP.

-Participació en projectes de la companyia liderats pel departament com Bases de Dades, etc.

-Gestió de les BBDD

 

Pensem amb un/a candidat/a amb Enginyeria tècnica o superior en Informàtica o Telecomunicacions, Grau TIC, o bé Cicle Formatiu Grau Superior Sistemes Informàtics. Amb alta capacitat d’autonomia i resolució, i alta predisposició per formació interna en eines de la companyia. Es valoraran coneixements en anglès.

A nivell específic d'informàtica:

-Amplia experiència Base de dades: preferiblement Microsocft SQL (o MySQL)

-Es valorarà experiència en Murano tot i que no es imprescindible.  

-Es valorarà experiència en Qlikview tot i que no es imprescindible. 

Salari a negociar segons vàlua. Lloc de treball estable.