ADMINISTRATIU/IVA COMPTABLE

Undefined

Ubicació: Manresa

Important empresa de serveis de Manresa, necessita incorporar a un/a ADMINISTRATIU/IVA COMPTABLE, per a realitzar les següents funcions:   

- Realització dels assentaments comptables: revisió dels majors i sol·licitud de dades pendents

- Identificació comptable de totes les factures introduïdes

- Gestió de tresoreria: conciliació bancs i caixa en el cas de que tingui efectiu

- Elaboració dels informes financers periòdic i tancaments anuals

- Control i arxiu dels contractes legals i documentació fiscal

- Compliment dels aspectes legals i fiscals: revisió factures incorrectes i assessorament als clients

- Realització de balanços i comptes de resultats. Realització d'informes mensuals per a la seva presentació i al tancament anual d'empresa

- Organització i gestió de la documentació per a la seva comptabilització

- Arxiu documental dels impostos, documentació fiscal, comptable i financera

Pensem amb un/a candidat/a amb CFGS en Administració, ADE o similar. Jornada completa, salari segons vàlua.