QUALITY ASSURANCE ANALYST/TRAINER

Undefined

Ubicació: Manresa

Important empresa d'ensenyament necessita incorporar a un/a FILÒLEG/A EN ANGLÈS com a Supervisor de Qualitat per garantir la metodologia i procediments marcats per les directrius de l'empresa.

Funcions principals 

ÀREA DE QUALITAT

Auditories del mètode:

⦁Realització d’auditories als professors i redacció d’informe.  

⦁Gestió auditories: assignar auditories a realitzar a l’equip d’auditors MAP segons disponibilitat i cursos. Seguiment i control.

⦁Suport en l’anàlisi i realització d’informes de resultats d’auditories.

⦁Revisió de les auditories realitzades pel MAP (Auditors territorials)

⦁Gestió incidències.

⦁Manual Qualitat: revisió i actualització dels manuals segons directrius dels responsable de departament. Preparació i/o actualització de continguts de formació a formadors.

⦁Suport administratiu al departament: traducció mails, resposta mails, etc.

Informes trimestrals:

⦁Revisió d’informes trimestrals.

⦁Assignació d’informes trimestrals a revisar per part dels auditors MAP.

 

FORMACIÓ

⦁Suport a l’actualització dels manuals de formació per formadors.

⦁Impartició de formació Qualitat a interna i backup a internacional.

⦁Impartició de formació inicial MAP.

 

Pensem amb un/a candidat/a amb Formació Universitària en Filologia Anglesa, Traducció i interpretació o formació similar. Alt nivell d'anglès, bilingüe o Advanced/Proficiency. Lloc de treball estable. Salari segons vàlua.