PROJECTISTA MECÀNIC

Undefined

Ubicació: Manresa

Enginyeria Industrial amb taller propi de mecanitzats i centre de muntatge dels seus dispositius i maquinària, precisa incorporar al seu equip d'Enginyeria a un/a Projectista Mecànic.

PRINCIPALS FUNCIONS:

- Disseny de peces, plànols de conjunts i subconjunts mecànics dels equips assignats.

- Realització d'esquemes neumàtics dels equips.

- Realització d'esquemes hidràulics dels equips.

- Sol·licitar ofertes de productes comercials.

- Seguir el Planning de Projectes per complir amb els plaç d'entrega.

- Seguir el Resum de Costos per Partides de Projecte.

- Complir amb el Check List de Validació de l'equip conjuntament amb el Coordinador del Projecte i Qualitat.

- Preparar i proporcionar al Dept. de compres les especificacions, esquemes i/o plànols necessaris.

- Bona gestió documental dels plànols del projecte realitzat.

 

Pensem amb un/a candidat/a amb CFGS de disseny en fabricació mecànica o similar, o bé Enginyeria Tècnica Mecànica. Imprescindible tenir una base de coneixements amb programes de disseny. Valorable, experiència en disseny de maquinària. Possibilitats d'una posició més Júnior, com Sènior en funció de la vàlua de la candidatura. Corresponent retribució i projecció en funció del perfil professional.