BUSINESS CONTROLLER

Undefined

Ubicació: Manresa

Important empresa del sector retail necessita incorporar al seu departament Financer a un/a Business Controller.

Donarà suport al Departament Financer, als Business Unit Controller, i portarà la gestió i control de les àrees de RRHH i Marketing.

Funcions específiques del lloc de treball:

-Planificar els tancaments mensuals garantint la informació financera a temps i realitzar el seguiment dels indicadors d'activitat de la companyia.

-Suport en la realització dels informes de gestió, reporting financer, de costos i pressupost als Responsables.

-Suport en l'elaboració dels pressupostos amb els Departaments de RRHH i Marketing.

-Anàlisis de costos, rentabilitat i desviacions.

-Crear el model de reporting de RRHH a nivell de grup.

-Anàlisi mensual i seguiment del budget de despeses de personal de tot el grup (nacional i internacional).

-Suport en l'elaboració de la comptabilitat de costos, càlcul de marges i rentabilitat de cada àrea.

-Suport en la preparació de les previsions financeres mensuals i anuals, i proposta de mesures correctores en cas de ser necessari.

-Suport en l’anàlisi del compte de resultats de les àrees específiques.

-Reports als caps de departament i també als Business Unit Controllers.

-Tasques administratives back-office de suport per als Business Unit Controller 

 

Pensem amb un/a candidat/a amb Grau en Econòmiques o similar. Lloc de treball estable, amb possible projecció professional a mig o llarg termini. Anglès valorable.