ADMINISTRATIU/IVA COMPTABILITAT (5 hores matins)

Undefined

Ubicació: Manresa

Empresa del sector serveis ubicada al centre de Manresa necessita incorporar una persona per realitzar tasques de COMPTABILITAT en horari de matins (de 9 a 14:00h de dilluns a divendres). La duració del contracte inicialment seria fins a finals d'agost ja que es tracta d'una substitució.  

D'entre les principals funcions :

-Realització dels assentaments comptables: revisió dels majors i sol·licitud de dades pendents

-Identificació comptable de totes les factures introduïdes

-Gestió de tresoreria: conciliació bancs i caixa en el cas de que tingui efectiu

-Elaboració dels informes financers periòdic i tancaments anuals

-Control i arxiu dels contractes legals i documentació fiscal

-Compliment dels aspectes legals i fiscals: revisió factures incorrectes i assessorament als clients

-Realització de balanços i comptes de resultats. Realització informes mensuals per a la seva presentació i al tancament anual d'empresa

-Organització i gestió de la documentació per a la seva comptabilització

-Arxiu documental dels impostos i documentació fiscal, comptable i financera de les franquícies.  

 

Pensem amb un/a candidat/a amb CFGS en Administració i Finances i/o similar.