SALES FRONT OFFICE

Undefined

Ubicació: Manresa

Empresa industrial amb més de 40 anys d’història, referent en el mercat en el disseny i fabricació d’una línia molt específica de components industrials, necessita incorporar al seu Departament Comercial a un/a Sales Front Office per gestionar una cartera de clients i per potenciar les vendes de les diferents línies de producte de l’empresa a nous mercats.

Tasques a realitzar: 

-Atendre a les demandes de clients actuals, determinant el producte a ofertar (estàndard o especial en col·laboració amb el departament Tècnic).

-Realització d’ofertes econòmiques amb el corresponent seguiment.

-Col·laboració amb tasques de publicitat i Marketing.

-Anàlisi de mercats.

-Definició d’estratègies comercials conjuntament amb el Director comercial.

-Preparació i assistència a fires especialitzades.

-Visites puntuals a clients o potencials clients importants.

-Distribució i comunicació permanent amb client per presentar novetats i/o solucions.

-Entrada de comandes.

-Etc.

 

Viatges: Esporàdics, visita a clients a nivell nacional i internacional (Entre 3 i 5 viatges anuals, sobretot nacionals i europeus).

Salari a negociar segons vàlua

Jornada: 8 h ( de 7:30 a 16:30). 1h per dinar, a càrrec de l’empresa en menjador adjunt.  

 

Pensem en un/a candidat/a amb experiència prèvia en àmbit comercial, preferiblement en el sector industrial, preferiblement amb titulació Universitària (potser Tècnica, ADE o similar), amb capacitat d’entendre solucions tècniques, i a la vegada amb un caràcter enfocat a vendes i a l’assoliment dels objectius marcats.  Bon domini de l’anglès i es valorarà molt positivament una segon llengua (per ordre d’importància: Alemany, Fràncès, Portuguès i Italià). Salari a negociar segons vàlua.