Catalan

Enviar el teu currículum


POTS ENVIAR EL TEU CV A info@asconsulting.cat

 

Per qualsevol comentari addicional pots omplir el següent formulari:

En utilitzar aquest formulari per contactar amb ASCONSULTING l'usuari es considera informat i accepta la POLÍTICA DE PRIVACITAT i les condicions d'ús que existeix en aquest lloc web i consenteix expressament que ASCONSULTING tracti les seves dades de caràcter personal en un fitxer degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, la finalitat principal és atendre les sol•licituds d'informació, rebudes via web. L'informem que pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició en qualsevol moment i segons la Llei 15/1999 LOPD mitjançant correu postal a ASconsulting (Karina Sobré), C/ Carrió, Nº 1, 2º 08242 Manresa (Barcelona) a través de correu electrònic a rrhh@asconsulting.cat juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".